Daarom – dit zegt de Heilige van Israël:

Omdat jullie die woorden hebben verworpen en alles verwachtten van geweld en bedrog, zal deze ongerechtigheid in jullie doorwerken als een steeds bredere bres in een hoge muur, die dan opeens, in een oogwenk, instort en breekt als de kruik van een pottenbakker, die zo meedogenloos wordt verbrijzeld dat er geen scherf meer over is waarmee vuur uit de haard gehaald of water uit een vat geschept kan worden. Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël:

‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. Jullie zeiden:

‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ – Vluchten zúl je! ‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – Razendsnel word je ingehaald. Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop, als een vaandel op een heuvel.

En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht.

Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want Hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, Hij zal antwoorden zodra Hij je hoort. De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen:

‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’ Dan zullen jullie je met zilver overtrokken beelden en je vergulde godenbeelden als onrein beschouwen. ‘Eruit!’ zul je tegen ze zeggen, zoals je een vrouw wegstuurt die ongesteld is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 52:1-15
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 16:1-14
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 39:1-8
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
0Shares