Ik maak mensen schaarser dan goud, stervelingen zeldzamer dan zuiver goud uit Ofir. Ik zal de hemel doen wankelen, de aarde raakt bevend van haar plaats op de dag van de HEER van de hemelse machten, de grimmige dag van Zijn brandende toorn. Dan zal iedereen wegvluchten naar zijn land van herkomst, terugkeren naar zijn eigen volk, als opgejaagde gazellen, als schapen die niemand bijeenhoudt. Wie gegrepen wordt, zal doorstoken worden, wie weggevoerd wordt, zal omkomen door het zwaard. Ik zet tegen hen de Meden op, die niet om zilver geven, noch zich door goud laten verleiden. Hun pijlen treffen jongemannen; met kinderen hebben ze geen medelijden, zelfs zuigelingen ontzien ze niet.

Babel, de parel onder de koninkrijken, de grote trots van de Chaldeeën, Babel wordt als Sodom en Gomorra, steden door God verwoest. Nooit meer zullen er mensen wonen, het blijft ontvolkt tot in het verste nageslacht. Geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herder laat er zijn kudde rusten. Dieren uit de woestijn legeren zich daar, uilen nemen de huizen in bezit, struisvogels gaan er wonen en bokken dansen er rond. In de lege huizen klinkt het gehuil van hyena’s, jakhalzen janken in de weelderige paleizen van weleer. Voor Babel is de tijd nabij, zijn dagen zijn geteld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 16:1-14
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 46:1-13
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 10:1-12 1
0Shares