Ik maak mensen schaarser dan goud, stervelingen zeldzamer dan zuiver goud uit Ofir. Ik zal de hemel doen wankelen, de aarde raakt bevend van haar plaats op de dag van de HEER van de hemelse machten, de grimmige dag van Zijn brandende toorn. Dan zal iedereen wegvluchten naar zijn land van herkomst, terugkeren naar zijn eigen volk, als opgejaagde gazellen, als schapen die niemand bijeenhoudt. Wie gegrepen wordt, zal doorstoken worden, wie weggevoerd wordt, zal omkomen door het zwaard. Ik zet tegen hen de Meden op, die niet om zilver geven, noch zich door goud laten verleiden. Hun pijlen treffen jongemannen; met kinderen hebben ze geen medelijden, zelfs zuigelingen ontzien ze niet.

Babel, de parel onder de koninkrijken, de grote trots van de Chaldeeën, Babel wordt als Sodom en Gomorra, steden door God verwoest. Nooit meer zullen er mensen wonen, het blijft ontvolkt tot in het verste nageslacht. Geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herder laat er zijn kudde rusten. Dieren uit de woestijn legeren zich daar, uilen nemen de huizen in bezit, struisvogels gaan er wonen en bokken dansen er rond. In de lege huizen klinkt het gehuil van hyena’s, jakhalzen janken in de weelderige paleizen van weleer. Voor Babel is de tijd nabij, zijn dagen zijn geteld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 53:1-12
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
0Shares