Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in Zijn ogen, voor Hem zijn ze minder dan niets. 

Met wie wil je God vergelijken, hoe is Hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. Met een beeld, opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg gekozen door een vakman, die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. 

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?  Hij troont boven de schijf van de aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen -, Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen.  Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend: 

nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of Hij blaast over hen, en ze verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf.  Met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen? Kijk omhoog:

wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, Hij roept ze bij hun naam, een voor een; door Zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. 

Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:

‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?  Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed.  Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen,  maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 39:1-8
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
0Shares