Wee hun die naar Egypte gaan om hulp, die hun heil zoeken bij paarden, vertrouwen op een groot aantal wagens en een overmacht aan ruiters. Voor de HEER hebben zij geen oog, de Heilige van Israël zoeken zij niet.  Maar Hij weet wat Hij doet, Hij brengt onheil en neemt Zijn woord niet terug. Hij keert zich tegen dat verdorven volk en tegen hun metgezellen in het kwaad. De Egyptenaren zijn mensen, geen goden, hun paarden zijn vlees, geen geest. Strekt de HEER Zijn hand uit, dan struikelt de helper en valt degene die hulp zocht, en samen gaan ze te gronde. 

Dit zegt de HEER tegen mij:

Zoals leeuw en welp grommend bij hun prooi staan – al komen de herders te hoop gelopen, zij storen zich niet aan hun geschreeuw en gaan niet voor het rumoer op de vlucht -, zo komt de HEER van de hemelse machten om op de hellingen van de Sion te strijden.  Zoals een vogel boven zijn nest vliegt, zo waakt de HEER van de hemelse machten over Jeruzalem, Hij waakt en Hij redt, Hij beschermt en bevrijdt.  Kinderen van Israël, keer terug naar Hem van wie jullie zo ver zijn afgedwaald. Op die dag zul je de goden verwerpen die je – tot je schande – gemaakt hebt van je goud en zilver. 

Dan wordt Assyrië geveld, maar niet door het zwaard van een mens; het wordt verslonden, maar niet door een mensenzwaard. Assyrië zal voor het zwaard op de vlucht gaan en zijn jongemannen zullen dwangarbeid verrichten.  Verlamd van angst verliest de rots zijn kracht, zijn aanvoerders strijken ontzet het vaandel – zo spreekt de HEER, wiens vuur brandt in Sion, wiens oven laait in Jeruzalem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 39:1-8
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 49:1-10 1
0Shares