Wee hun die naar Egypte gaan om hulp, die hun heil zoeken bij paarden, vertrouwen op een groot aantal wagens en een overmacht aan ruiters. Voor de HEER hebben zij geen oog, de Heilige van Israël zoeken zij niet.  Maar Hij weet wat Hij doet, Hij brengt onheil en neemt Zijn woord niet terug. Hij keert zich tegen dat verdorven volk en tegen hun metgezellen in het kwaad. De Egyptenaren zijn mensen, geen goden, hun paarden zijn vlees, geen geest. Strekt de HEER Zijn hand uit, dan struikelt de helper en valt degene die hulp zocht, en samen gaan ze te gronde. 

Dit zegt de HEER tegen mij:

Zoals leeuw en welp grommend bij hun prooi staan – al komen de herders te hoop gelopen, zij storen zich niet aan hun geschreeuw en gaan niet voor het rumoer op de vlucht -, zo komt de HEER van de hemelse machten om op de hellingen van de Sion te strijden.  Zoals een vogel boven zijn nest vliegt, zo waakt de HEER van de hemelse machten over Jeruzalem, Hij waakt en Hij redt, Hij beschermt en bevrijdt.  Kinderen van Israël, keer terug naar Hem van wie jullie zo ver zijn afgedwaald. Op die dag zul je de goden verwerpen die je – tot je schande – gemaakt hebt van je goud en zilver. 

Dan wordt Assyrië geveld, maar niet door het zwaard van een mens; het wordt verslonden, maar niet door een mensenzwaard. Assyrië zal voor het zwaard op de vlucht gaan en zijn jongemannen zullen dwangarbeid verrichten.  Verlamd van angst verliest de rots zijn kracht, zijn aanvoerders strijken ontzet het vaandel – zo spreekt de HEER, wiens vuur brandt in Sion, wiens oven laait in Jeruzalem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 39:1-8
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 64:1-11
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 46:1-13
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
0Shares