Op die dag zullen de Egyptenaren op vrouwen lijken:

ze sidderen van angst voor de dreigende hand die de HEER van de hemelse machten tegen hen opheft. Telkens als Juda ter sprake komt, zal Egypte door schrik worden bevangen; wat de HEER van de hemelse machten over Egypte besloten heeft, vervult hen met angst.

Op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn waar men de taal van Kanaän spreekt en de HEER van de hemelse machten erkent; één ervan zal ‘Stad van de zon’ Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de HEER staan en aan de grens een aan hem gewijde steen, die als teken zullen dienen om de HEER van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de HEER aanroepen omdat ze onderdrukt worden, zal Hij hun een bevrijder sturen, die voor hen opkomt en hen zal bevrijden. Zo zal de HEER zich aan Egypte laten kennen. Op die dag zullen de Egyptenaren de HEER erkennen, Hem dienen met vredeoffers en graanoffers, Hem geloften doen en die inlossen. De HEER zal hen slaan en hen helen; zij zullen naar Hem terugkeren, Hij zal hun gebeden verhoren en hen genezen.

Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden:

‘Gezegend is Egypte, Mijn volk, en Assyrië, werk van Mijn handen, en Israël, Mijn bezit.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
0Shares