Op die dag zullen de Egyptenaren op vrouwen lijken:

ze sidderen van angst voor de dreigende hand die de HEER van de hemelse machten tegen hen opheft. Telkens als Juda ter sprake komt, zal Egypte door schrik worden bevangen; wat de HEER van de hemelse machten over Egypte besloten heeft, vervult hen met angst.

Op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn waar men de taal van Kanaän spreekt en de HEER van de hemelse machten erkent; één ervan zal ‘Stad van de zon’ Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de HEER staan en aan de grens een aan hem gewijde steen, die als teken zullen dienen om de HEER van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de HEER aanroepen omdat ze onderdrukt worden, zal Hij hun een bevrijder sturen, die voor hen opkomt en hen zal bevrijden. Zo zal de HEER zich aan Egypte laten kennen. Op die dag zullen de Egyptenaren de HEER erkennen, Hem dienen met vredeoffers en graanoffers, Hem geloften doen en die inlossen. De HEER zal hen slaan en hen helen; zij zullen naar Hem terugkeren, Hij zal hun gebeden verhoren en hen genezen.

Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden:

‘Gezegend is Egypte, Mijn volk, en Assyrië, werk van Mijn handen, en Israël, Mijn bezit.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 53:1-12
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 27:1-13
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 52:1-15
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
0Shares