Voorwaar, God, de HEER van de hemelse machten, ontneemt Jeruzalem en Juda hun stut en steun:

alle steun van brood en water, van krijgsheld en soldaat, rechter en profeet, waarzegger en oudste, bevelhebber, man van aanzien en raadsheer, tovenaar en bezweerder. Hij stelt kinderen als koning aan, willekeur zal er regeren. De mensen zullen elkaar verdringen, man tegen man, de een tegen de ander; een kind staat op tegen zijn ouders, een nietsnut tegen een man van eer. Een man grijpt in het ouderlijk huis zijn broer bij de arm en roept hem toe:

‘Jij hebt een mantel. Wees jij onze leider en ontferm je over deze chaos.’ Maar dan zal die zich verweren:

‘Verwacht niet dat ik jullie wonden heel. Ik heb in mijn huis geen voedsel, geen mantel. Stel mij niet aan als leider van het volk.’

Jeruzalem is gestruikeld, Juda is gevallen. Zij keren zich tegen de HEER in woord en daad, ze tarten Hem openlijk in al Zijn luister. Hun partijdigheid keert zich tegen hen, schaamteloos pronken ze met hun zonden, als Sodom. Wee hun, want ze berokkenen zichzelf kwaad. Gelukkig de rechtvaardige, Wee de goddeloze, hem gaat het slecht, al wat hij doet wordt hem vergolden. Door tirannen wordt mijn volk uitgebuit, woekeraars heersen erover. Mijn volk, jullie leiders zijn verleiders, zij brengen jullie op een dwaalspoor.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 16:1-14
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 37:1-13 1
0Shares