Voorwaar, God, de HEER van de hemelse machten, ontneemt Jeruzalem en Juda hun stut en steun:

alle steun van brood en water, van krijgsheld en soldaat, rechter en profeet, waarzegger en oudste, bevelhebber, man van aanzien en raadsheer, tovenaar en bezweerder. Hij stelt kinderen als koning aan, willekeur zal er regeren. De mensen zullen elkaar verdringen, man tegen man, de een tegen de ander; een kind staat op tegen zijn ouders, een nietsnut tegen een man van eer. Een man grijpt in het ouderlijk huis zijn broer bij de arm en roept hem toe:

‘Jij hebt een mantel. Wees jij onze leider en ontferm je over deze chaos.’ Maar dan zal die zich verweren:

‘Verwacht niet dat ik jullie wonden heel. Ik heb in mijn huis geen voedsel, geen mantel. Stel mij niet aan als leider van het volk.’

Jeruzalem is gestruikeld, Juda is gevallen. Zij keren zich tegen de HEER in woord en daad, ze tarten Hem openlijk in al Zijn luister. Hun partijdigheid keert zich tegen hen, schaamteloos pronken ze met hun zonden, als Sodom. Wee hun, want ze berokkenen zichzelf kwaad. Gelukkig de rechtvaardige, Wee de goddeloze, hem gaat het slecht, al wat hij doet wordt hem vergolden. Door tirannen wordt mijn volk uitgebuit, woekeraars heersen erover. Mijn volk, jullie leiders zijn verleiders, zij brengen jullie op een dwaalspoor.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 16:1-14
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 50:1-11
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
0Shares