In die tijd stuurde koning Merodach-Baladan van Babylonië, de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hizkia ziek was geweest en weer hersteld was, gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe. Hizkia ontving hen hartelijk en liet hun zijn schatkamers zien:

het zilver, het goud, het reukwerk, de kostbare oliën, en ook zijn hele arsenaal en alles wat zich in zijn magazijnen bevond. Er was niets in zijn paleis of in zijn rijk dat Hizkia hun niet liet zien. Kort daarop ging de profeet Jesaja naar koning Hizkia toe en vroeg hem:

‘Wat hebben deze mannen tegen u gezegd? Waar kwamen ze vandaan?’ ‘Uit een ver land,’ antwoordde Hizkia, ‘uit Babylonië.’ ‘Wat hebben ze in uw paleis te zien gekregen?’ vroeg Jesaja, en Hizkia antwoordde:

‘Ze hebben alles gezien wat zich in mijn paleis bevindt. Er is niets in mijn magazijnen dat ik hun niet heb laten zien.’ Hierop zei Jesaja tegen Hizkia:

‘Luister naar wat de HEER van de hemelse machten te zeggen heeft. Het duurt niet lang meer, of alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, zal naar Babel worden weggesleept. Er blijft niets van over – zegt de HEER. Ook een aantal van uw zonen, het nageslacht dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonië.’ Hizkia antwoordde:

‘Het is goed, wat u namens de HEER tegen mij hebt gezegd.’ Want hij dacht bij zichzelf:

Dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
0Shares