Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan Mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jakob zijn zonden. Zeker, ze zoeken Mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat Ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar Mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. ‘Waarom ziet U niet dat wij vasten, en merkt U niet op dat wij ons onthouden?’ Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen, omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat Ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt?

Is dit niet het vasten dat Ik verkies:

misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet:

je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 39:1-8
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 4:1-6
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 46:1-13
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
0Shares