Ik effen al Mijn bergen tot een weg, Ik zal Mijn paden plaveien.  Kijk! Zij daar komen van ver, en kijk, zij uit het noorden, en uit het westen, en zij uit het land van Syene.  Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich! De HEER heeft Zijn volk getroost, Hij heeft zich over de armen ontfermd.

Sions klachten door de HEER weerlegd.

Sion zegt:

‘De HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.’  Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit.  Ik heb je in Mijn handpalm gegrift, je muren staan Mij steeds voor ogen.  Je kinderen haasten zich terug naar huis, de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg.  Open je ogen, kijk om je heen:

ze stromen in drommen naar je toe. Zo waar Ik leef – spreekt de HEER -, je zult je met hen tooien, hen dragen zoals een bruid haar sieraden.  Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land – weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners, en je aartsvijand zal in de verte verdwijnen. Je dacht dat je je kinderen verloren had, maar eens zul je hen horen zeggen:

‘Het is ons hier te benauwd. Geef ons meer ruimte om te wonen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 64:1-11
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
0Shares