Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen,  machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen Zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt Zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.  Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER. 

U hebt Uw volk, Jakobs nakomelingen, verstoten. Zij waren ontvankelijk voor invloeden uit het Oosten, net als de Filistijnen lieten zij zich in met waarzeggerij, ze zijn met vreemde gebruiken vertrouwd geraakt.  Ze vulden hun land met zilver en goud, hoe meer schatten, hoe beter. Ze vulden hun stallen met paarden, hoe meer wagens, hoe beter.  Ze vulden hun huizen met afgoden, vereerden wat zij zelf hadden gemaakt, goden die ze vormden met hun eigen handen. Ze zullen vernederd worden, buigen zullen ze. Nee, vergeef het hun niet!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 39:1-8
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 50:1-11
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 46:1-13
0Shares