Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van Mijn liefde voor David. Hem heb Ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.

Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet Mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven, en Mijn plannen jullie plannen.

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond:

het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.

Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 27:1-13
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 64:1-11
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 53:1-12
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
0Shares