Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van Mijn liefde voor David. Hem heb Ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.

Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet Mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven, en Mijn plannen jullie plannen.

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond:

het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.

Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 16:1-14
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 46:1-13
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 27:1-13
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
0Shares