‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid, die zich groots en machtig verheft?’ Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machte is te redden. ‘Hoe komen uw kleren zo rood, als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?’ Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de volken hielp me daarbij. Ik trad hen in Mijn woede, vertrapte hen in Mijn toorn. Hun bloed bespatte Mijn kleren, al Mijn kleren werden besmeurd. Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken. Toen zag Ik dat er niemand was die hielp, Ik was geschokt dat niemand Mij aanmoedigde. Op eigen kracht bracht Ik redding, door Mijn woede aangespoord. Ik heb de volken in Mijn woede vertrapt, met Mijn toorn heb Ik hen dronken gevoerd. Hun bloed liet Ik op aarde neervloeien. Ik zal de liefde van de HEER gedenken en Zijn roemrijke daden bezingen:

alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die Hij het volk van Israël bewees in Zijn ontferming en onbegrensde liefde. Hij zei:

‘Natuurlijk, het is Mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daarom wilde Hij hun Redder zijn. In al hun nood was ook Hijzelf in nood:

zij werden gered door de engel van Zijn tegenwoordigheid. In Zijn liefde en mededogen heeft Hij hen zelf verlost, Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben Zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd Hij hun tot vijand en bond Hij de strijd met hen aan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 16:1-14
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 46:1-13
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
0Shares