‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid, die zich groots en machtig verheft?’ Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machte is te redden. ‘Hoe komen uw kleren zo rood, als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?’ Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de volken hielp me daarbij. Ik trad hen in Mijn woede, vertrapte hen in Mijn toorn. Hun bloed bespatte Mijn kleren, al Mijn kleren werden besmeurd. Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken. Toen zag Ik dat er niemand was die hielp, Ik was geschokt dat niemand Mij aanmoedigde. Op eigen kracht bracht Ik redding, door Mijn woede aangespoord. Ik heb de volken in Mijn woede vertrapt, met Mijn toorn heb Ik hen dronken gevoerd. Hun bloed liet Ik op aarde neervloeien. Ik zal de liefde van de HEER gedenken en Zijn roemrijke daden bezingen:

alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die Hij het volk van Israël bewees in Zijn ontferming en onbegrensde liefde. Hij zei:

‘Natuurlijk, het is Mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daarom wilde Hij hun Redder zijn. In al hun nood was ook Hijzelf in nood:

zij werden gered door de engel van Zijn tegenwoordigheid. In Zijn liefde en mededogen heeft Hij hen zelf verlost, Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben Zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd Hij hun tot vijand en bond Hij de strijd met hen aan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 4:1-6
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 46:1-13
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
0Shares