Wee Ariël, Ariël, stad voor ooit David zich legerde. Rijg de jaren aaneen, vier de kringloop van feesten. Maar Ik zal Ariël in het nauw drijven. Droefenis en rouw zullen er heersen, want Ik maak van de stad een offerhaard. Ik zal je van alle kanten belegeren, Ik werp schansen tegen je op en sluit je met hoge wallen in. Je zult roepen van diep onder de grond, wat je uit het stof laat horen, klinkt gedempt; het klinkt als de stem van een geest uit de diepte, het stof laat slechts gefluister horen. Maar dan opeens, in een oogwenk, worden de barbaarse horden tot fijn stof, de horden der geweldenaars tot dwarrelend kaf. Want de HEER van de hemelse machten zal ingrijpen, met donder, aardschokken en oorverdovend lawaai, met wervelende stormen en een verterende vlammenzee. Als een angstdroom, een visioen in de nacht, verdwijnt de menigte volken die optrekt tegen Ariël, die de stad bestrijdt, belegert en in het nauw drijft. Zoals de droom van iemand die honger heeft:

hij droomt over eten, maar is bij het ontwaken nog hongerig; of van iemand die dorst lijdt en droomt dat hij drinkt, maar bij het ontwaken nog dorstig is en uitgedroogd – zo zal het ook de volken vergaan, de menigte die optrekt tegen de Sion.

Jullie staan daar verdwaasd, alsof jullie blind zijn. Wees maar verdwaasd en wees maar blind. De profeten zijn dronken, maar niet van de wijn, de priesters waggelen, maar niet door de drank. Want een geest van diepe slaap heeft de HEER over jullie uitgestort:

Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en jullie verstand, de zieners, verduisterd.

Elk visioen is voor jullie als de tekst van een verzegeld boek, dat aan iemand die kan lezen wordt voorgelegd met de vraag:

‘Lees dit eens,’ waarop hij antwoordt:

‘Dat gaat niet, het is verzegeld.’ Of als het wordt voorgelegd aan iemand die niet lezen kan:

‘Lees dit eens,’ dan zal hij zeggen:

‘Ik kan niet lezen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 49:1-10 1
0Shares