Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man:

‘Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen en in onze eigen kleding voorzien. Laat ons slechts uw naam dragen, neem de schande van ons weg.’

De HEER vernieuwt Jeruzalem.

Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn. Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, dan zal Hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken, als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting tegen storm en regen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
0Shares