Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man:

‘Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen en in onze eigen kleding voorzien. Laat ons slechts uw naam dragen, neem de schande van ons weg.’

De HEER vernieuwt Jeruzalem.

Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn. Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, dan zal Hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken, als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting tegen storm en regen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 16:1-14
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 50:1-11
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
0Shares