Dit zegt de HEER:

De hemel is Mijn troon, de aarde Mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor Mij kunnen bouwen? En wat zou Mij als rustplaats dienen? Dit alles heb Ik met eigen handen gemaakt, zo is dit alles ontstaan – spreekt de HEER. Toch sla Ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor Mijn woorden. Wie echter een stier slacht maar ook een mens doodt, wie een schaap offert maar ook een hond de nek breekt, wie een graanoffer brengt mét het bloed van een zwijn, wie wierook brandt als deel van het graanoffer maar tegelijk een afgod looft – zoals zo iemand zijn eigen wegen kiest en van zulke gruwelijkheden geniet, zo zal Ik kiezen hoe Ik hem zal kwellen, zijn grootste angsten laat Ik uitkomen. Want Ik heb geroepen, maar niemand gaf antwoord, Ik heb gesproken, maar zij luisterden niet; zij deden wat slecht is in Mijn ogen, en zij verkozen wat Ik niet wil.

Luister naar de woorden van de HEER, jullie die voor Zijn woorden huiveren. Er wordt gezegd door jullie volksgenoten, die jullie haten en verstoten:

‘Dankzij ons staat de HEER in aanzien. Toon ons dan eens hoe blij je bent.’ Maar zij zullen zelf te schande staan. Er klinkt tumult in de stad, een luide stem uit de tempel:

het is de stem van de HEER, die Zijn vijanden vergeldt naar hun daden.

Nog voor Sion weeën heeft, moet ze bevallen; voor de barensnood over haar komt, brengt ze een zoon ter wereld. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Kan een land in één dag worden gebaard, kan een volk in één keer worden geboren? Maar Sion baart haar kinderen terwijl de weeën net begonnen zijn. Zou Ik de moederschoot openen en niet laten baren? – zegt de HEER. Of zou Ik laten baren en de schoot gesloten houden? – zegt jullie God. Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
0Shares