Koning Sargon van Assyrië stuurde een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de tartan, naar Asdod. Deze viel de stad aan en nam haar in. In hetzelfde jaar dat hij naar Asdod kwam, sprak de HEER tot Jesaja, de zoon van Amos:

‘Leg het haren kleed dat je draagt af en trek je sandalen uit.’ Jesaja deed dit, en liep naakt en barrevoets rond.

De HEER zei:

‘Zoals Mijn dienaar Jesaja drie jaar lang naakt en barrevoets moet rondlopen, als teken en zinnebeeld voor Egypte en Nubië, zo zal de koning van Assyrië alle Egyptenaren en Nubiërs, jong en oud, als krijgsgevangenen en ballingen wegvoeren:

naakt en barrevoets, met ontbloot achterste – de schaamte van Egypte. De mensen zullen verbijsterd en beschaamd staan vanwege Nubië, waarop hun hoop gevestigd was, en vanwege Egypte, hun trots. Dan zullen de bewoners van de kuststreek verzuchten:

“Als het hun al zo vergaat, onze hoop, bij wie wij onze toevlucht hebben gezocht om aan de koning van Assyrië te ontkomen, hoe kunnen wij dan gered worden?”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 39:1-8
Jesaja 53:1-12
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
0Shares