Koning Sargon van Assyrië stuurde een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de tartan, naar Asdod. Deze viel de stad aan en nam haar in. In hetzelfde jaar dat hij naar Asdod kwam, sprak de HEER tot Jesaja, de zoon van Amos:

‘Leg het haren kleed dat je draagt af en trek je sandalen uit.’ Jesaja deed dit, en liep naakt en barrevoets rond.

De HEER zei:

‘Zoals Mijn dienaar Jesaja drie jaar lang naakt en barrevoets moet rondlopen, als teken en zinnebeeld voor Egypte en Nubië, zo zal de koning van Assyrië alle Egyptenaren en Nubiërs, jong en oud, als krijgsgevangenen en ballingen wegvoeren:

naakt en barrevoets, met ontbloot achterste – de schaamte van Egypte. De mensen zullen verbijsterd en beschaamd staan vanwege Nubië, waarop hun hoop gevestigd was, en vanwege Egypte, hun trots. Dan zullen de bewoners van de kuststreek verzuchten:

“Als het hun al zo vergaat, onze hoop, bij wie wij onze toevlucht hebben gezocht om aan de koning van Assyrië te ontkomen, hoe kunnen wij dan gered worden?”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 39:1-8
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
0Shares