Luister naar Mij, Jakob – Israël, door Mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de eerste, Ik ben de laatste! Eigenhandig heb Ik de aarde gegrondvest, met Mijn rechterhand de hemel ontvouwd; wanneer Ik de sterren roep, treden ze aan. Kom allemaal, verzamel je en luister. Wie van hun goden heeft dit aangekondigd:

‘De man die de liefde van de HEER geniet, zal diens plannen met Babylonië uitvoeren en bij de Chaldeeën zijn macht doen gelden’? Ik was het die dat zei! En Ik heb hem geroepen, Ik laat hem komen, en wat hij onderneemt zal slagen. Kom naderbij en luister hiernaar. Van meet af aan heb Ik openlijk gesproken, vanaf het begin van de geschiedenis was Ik erbij. – God, de HEER, heeft mij gezonden, met Zijn geest. –

Dit zegt de HEER, je Bevrijder, de Heilige van Israël:

Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. Luisterde je maar naar Mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij Mij voortleven. Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde:

‘De HEER koopt Zijn dienaar Jakob vrij!’ Hij voert Zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden; Hij laat water voor hen stromen uit de rots, Hij klieft een rots en het water gutst eruit.

Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 53:1-12
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
0Shares