Luister naar Mij, Jakob – Israël, door Mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de eerste, Ik ben de laatste! Eigenhandig heb Ik de aarde gegrondvest, met Mijn rechterhand de hemel ontvouwd; wanneer Ik de sterren roep, treden ze aan. Kom allemaal, verzamel je en luister. Wie van hun goden heeft dit aangekondigd:

‘De man die de liefde van de HEER geniet, zal diens plannen met Babylonië uitvoeren en bij de Chaldeeën zijn macht doen gelden’? Ik was het die dat zei! En Ik heb hem geroepen, Ik laat hem komen, en wat hij onderneemt zal slagen. Kom naderbij en luister hiernaar. Van meet af aan heb Ik openlijk gesproken, vanaf het begin van de geschiedenis was Ik erbij. – God, de HEER, heeft mij gezonden, met Zijn geest. –

Dit zegt de HEER, je Bevrijder, de Heilige van Israël:

Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. Luisterde je maar naar Mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij Mij voortleven. Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde:

‘De HEER koopt Zijn dienaar Jakob vrij!’ Hij voert Zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden; Hij laat water voor hen stromen uit de rots, Hij klieft een rots en het water gutst eruit.

Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
0Shares