Ik maak van Babel een groot moeras, een verblijf van stekelvarkens. Ik veeg het weg met een bezem van vernietiging – spreekt de HEER van de hemelse machten.

Profetie over Assyrië en over de Filistijnen.

De HEER van de hemelse machten heeft gezworen:

‘Voorwaar, het zal gaan zoals Ik heb bepaald, het zal gebeuren zoals Ik heb besloten. Ik breek de Assyrische heerschappij over Mijn land, Ik verbrijzel Assyrië op Mijn bergen. Mijn volk wordt van zijn juk bevrijd, zijn last wordt van hun schouders genomen.’ Dit is het besluit dat gevallen is over heel de aarde. Dit is de hand die opgeheven is tegen alle volken. Wanneer Hij dit besloten heeft, de HEER van de hemelse machten, wie zal het dan verijdelen? Wanneer Hij Zijn hand opheft, wie zal Hem tegenhouden?

In het sterfjaar van koning Achaz werd dit aangekondigd:

‘Juich niet te vroeg, Filistijnen, nu de stok die jullie sloeg is gebroken. Want de slang baart een adder en die brengt een vliegensvlugge cobra voort. De kinderen van de armen zullen veilig leven, de zwakken vlijen zich rustig neer, maar jullie nazaten laat Ik verhongeren en wie er nog over is, wordt omgebracht. Weeklaag, poorten, steden, schreeuw het uit, beef van angst, Filistijnen. Want uit het noorden nadert rook, een leger in gesloten gelederen. Welk antwoord krijgen de gezanten van dat volk? Dat de HEER Sion heeft gegrondvest als een toevlucht voor de armen van Zijn volk.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 16:1-14
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 52:1-15
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 39:1-8
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 10:23-34 3
0Shares