Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de HEER en legde de brief daar open voor Hem neer. En hij bad tot de HEER:

‘HEER van de hemelse machten, God van Israël, U die op de cherubs troont, U alleen bent God van alle koninkrijken op aarde, U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij Uw oor, HEER, en luister, open Uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God hoont. Het is waar, HEER, de koningen van Assyrië hebben alle landen verwoest en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Dat waren dan ook geen goden, het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen, die ze vernietigd hebben. Ik vraag U, HEER, onze God:

red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat U, HEER, de enige bent.’

Jesaja, de zoon van Amos, liet Hizkia weten:

‘Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Wat je gebed over koning Sanherib van Assyrië aangaat, dit is wat Ik, de HEER, over hem zeg:

Vrouwe Sion minacht je, ze lacht je uit, meewarig schudt Jeruzalem haar hoofd. Weet wie je hebt beledigd en bespot, wie je hebt uitgejouwd, uitdagend aangekeken:

het was de Heilige van Israël! Bij monde van je knechten heb je de Heer gehoond. Je zei:

“Mijn vele strijdwagens brachten mij tot op de hoogste bergen, tot in de verste hoeken van de Libanon. Zijn hoogste ceders velde ik, zijn machtigste cipressen. Ik drong door tot zijn hoogste toppen, tot in zijn diepste woud. Ik heb gegraven en water gedronken, de stromen van Egypte met mijn voeten drooggelegd.” Heb je dan niet gehoord dat Ik dit heb beschikt? In lang vervlogen tijden nam Ik het me voor, nu is de tijd gekomen dat Ik het volbreng. Onneembare steden worden in puin gelegd, hun inwoners staan machteloos en gloeien van schaamte. Ze zijn als jonge scheuten op de akker, pril groen in de woestijn, tere sprietjes op het dak:

verschroeid nog voor ze opgekomen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
0Shares