Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de HEER en legde de brief daar open voor Hem neer. En hij bad tot de HEER:

‘HEER van de hemelse machten, God van Israël, U die op de cherubs troont, U alleen bent God van alle koninkrijken op aarde, U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij Uw oor, HEER, en luister, open Uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God hoont. Het is waar, HEER, de koningen van Assyrië hebben alle landen verwoest en hun goden aan het vuur prijsgegeven. Dat waren dan ook geen goden, het waren slechts maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen, die ze vernietigd hebben. Ik vraag U, HEER, onze God:

red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat U, HEER, de enige bent.’

Jesaja, de zoon van Amos, liet Hizkia weten:

‘Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Wat je gebed over koning Sanherib van Assyrië aangaat, dit is wat Ik, de HEER, over hem zeg:

Vrouwe Sion minacht je, ze lacht je uit, meewarig schudt Jeruzalem haar hoofd. Weet wie je hebt beledigd en bespot, wie je hebt uitgejouwd, uitdagend aangekeken:

het was de Heilige van Israël! Bij monde van je knechten heb je de Heer gehoond. Je zei:

“Mijn vele strijdwagens brachten mij tot op de hoogste bergen, tot in de verste hoeken van de Libanon. Zijn hoogste ceders velde ik, zijn machtigste cipressen. Ik drong door tot zijn hoogste toppen, tot in zijn diepste woud. Ik heb gegraven en water gedronken, de stromen van Egypte met mijn voeten drooggelegd.” Heb je dan niet gehoord dat Ik dit heb beschikt? In lang vervlogen tijden nam Ik het me voor, nu is de tijd gekomen dat Ik het volbreng. Onneembare steden worden in puin gelegd, hun inwoners staan machteloos en gloeien van schaamte. Ze zijn als jonge scheuten op de akker, pril groen in de woestijn, tere sprietjes op het dak:

verschroeid nog voor ze opgekomen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 27:1-13
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
0Shares