Luister hiernaar, volk van Jakob, dat de naam Israël mag dragen, dat uit Juda’s bron is voortgekomen, dat zweert bij de naam van de HEER en zich op Israëls God beroept, maar onwaarachtig en onoprecht. Je noemt jezelf naar de heilige stad, en je steunt op de God van Israël, wiens naam is HEER van de hemelse machten.

Lang geleden kondigde Ik aan wat nog stond te gebeuren, Ik heb het uitgesproken, Ik heb het laten horen. Onverwachts bracht Ik die gebeurtenissen tot stand. Omdat Ik weet dat je onhandelbaar bent – je nek hard als ijzer, je voorhoofd van brons – heb Ik het je van tevoren aangekondigd, voordat het gebeurde liet Ik het horen, opdat je niet zou zeggen:

‘Dat hebben mijn goden gedaan. Dat is gebeurd op bevel van Mijn beelden.’ Je hebt het gehoord, je kunt het allemaal zien – waarom laat je dat niet blijken? Vanaf nu laat Ik je nieuwe dingen horen:

wat nog verborgen is en jou onbekend. Nu pas zijn ze geschapen, niet eerder, nog nooit heb je iets dergelijks gehoord, zodat je niet kunt zeggen:

‘Dat wist ik allang.’ Niets heb je hiervan gehoord of geweten, deze dingen zijn je niet eerder ter ore gekomen. Ik weet hoe onbetrouwbaar je bent, een geboren zondaar word je genoemd. Omwille van Mijn naam houd Ik Mijn woede in toom, omwille van Mijn eer zal Ik me inhouden en je niet ten onder laten gaan. Ik zal je louteren, maar niet als zilver, in de smeltoven van de ellende zal Ik je beproeven. Omwille van Mijzelf doe Ik dit, omwille van Mijzelf, want hoe zou Mijn naam ontwijd kunnen worden! Ik deel Mijn majesteit niet met een ander.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 53:1-12
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 52:1-15
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
0Shares