Wij allen grommen als beren, we klagen en kreunen droevig als duiven. Wij hopen op recht, maar het is er niet, op redding, maar ze blijft ver van ons. Want talloos zijn onze misdaden jegens U, onze zonden getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag:

we zijn opstandig en de HEER ontrouw, we zijn afvallig van onze God, we zijn belust op bedrog en onderdrukking, zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons; de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan, en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.

De HEER redt en bevrijdt.

Maar de HEER zag het, en het was slecht in Zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was, Hij was geschokt dat niet één mens Zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht Hij redding en Zijn gerechtigheid spoorde Hem aan. Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op Zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Hij zal ieder naar zijn daden vergelden:

woede voor Zijn vijanden, wraak voor Zijn tegenstanders; ook op de eilanden wreekt Hij zich. In het westen zal men de naam van de HEER vrezen en in het oosten Zijn majesteit. Want Hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de HEER. Hij zal als Bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jakobs nageslacht die met de misdaad breken – spreekt de HEER.

Dit verbond sluit Ik met hen – zegt de HEER:

Mijn geest, die op jou rust, en de woorden die Ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid – zegt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
0Shares