Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei:

‘Dit zegt de HEER:

Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.’ Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER:

‘HEER, ik smeek U, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar Uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in Uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja:

‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem:

“Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David:

Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik geef je nog vijftien jaar te leven, en Ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen.”’ Jesaja zei:

‘De HEER geeft u het volgende teken dat Hij Zijn belofte zal nakomen:

Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.’ En de schaduw ging tien graden achteruit.

Een stil gebed van koning Hizkia van Juda, toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde.

Ik dacht:

In de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk. Ik dacht:

Ik zal de HEER niet meer zien in het land der levenden, of ooit nog een mens aanschouwen daar waar alles zijn einde vindt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 50:1-11
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
0Shares