Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei:

‘Dit zegt de HEER:

Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.’ Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER:

‘HEER, ik smeek U, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar Uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in Uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja:

‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem:

“Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David:

Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik geef je nog vijftien jaar te leven, en Ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen.”’ Jesaja zei:

‘De HEER geeft u het volgende teken dat Hij Zijn belofte zal nakomen:

Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.’ En de schaduw ging tien graden achteruit.

Een stil gebed van koning Hizkia van Juda, toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde.

Ik dacht:

In de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk. Ik dacht:

Ik zal de HEER niet meer zien in het land der levenden, of ooit nog een mens aanschouwen daar waar alles zijn einde vindt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 64:1-11
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 52:1-15
0Shares