De HEER strekt Zijn hand uit over de zee, Hij doet koninkrijken beven en geeft bevel om de vestingen in Kanaän te verwoesten. Hij zegt:

‘Sidon, geplaagde vrouw, geschonden stad, je levendigheid is voorgoed gedoofd. Toe dan, steek maar over naar de Kittiërs – ook daar vind je geen rust.’ Wat was het lot van het land der Chaldeeën? Van heel dat volk is niets overgebleven. Assyrië heeft hun gebied bestemd voor woestijndieren. Er werden daar stormtorens opgesteld, en nu zijn hun paleizen verwoest, het is één troosteloze ruïne. Weeklaag, schepen uit Tarsis, want jullie vesting is verwoest.

Op die dag zal Tyrus in vergetelheid raken, gedurende zeventig jaar, de levenstijd van een koning. Aan het eind van die zeventig jaar zal het Tyrus vergaan als de hoer uit het liedje:

Trek met je lier door de stad, arm vergeten hoertje. Speel en zing een lied, zo mooi en zo lang als je kunt, anders zien ze je niet staan. En na zeventig jaar zal de HEER zich weer over Tyrus ontfermen. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon krijgen, en voor alle koninkrijken op aarde zal ze de hoer spelen, overal ter wereld. Het hoerenloon en de winst die ze maakt, zullen aan de HEER worden gewijd en niet worden bewaard of opgehoopt. Ze zullen ten goede komen aan hen die wonen bij de HEER, zodat zij ruimschoots te eten hebben en zich rijk kunnen kleden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 16:1-14
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 4:1-6
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
0Shares