Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:

Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!  Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want Ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want Ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng Ik jullie bijeen.  Tegen het noorden zeg Ik:

Geef hier! Het zuiden gebied Ik:

Laat los! Breng Mijn zonen terug van verre, Mijn dochters van de einden der aarde, allen over wie Mijn naam is uitgeroepen, en die Ik omwille van Mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. 

Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren. Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal zeggen:

‘Het is zo!’ Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER -, Mijn dienaar, die Ik uitgekozen heb opdat jullie Mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat Ik het ben. Vóór Mij is er geen god gevormd, en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEER! Buiten Mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van Mij, niet van een vreemde. Jullie zijn Mijn getuige – spreekt de HEER -, dat Ik werkelijk God ben en dat Ik blijf wat Ik ben. Niemand kan zich aan Mijn macht onttrekken. Wat Mijn hand doet, wie maakt het ongedaan? 

Dit zegt de HEER, jullie Bevrijder, de Heilige van Israël:

Omwille van jullie zend Ik iemand naar Babel; Ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling en jaag hen jammerend hun schepen op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 52:1-15
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 16:1-14
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 46:1-13
Jesaja 50:1-11
Jesaja 4:1-6
Jesaja 27:1-13
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 14:1-10 1
0Shares