Maar Ik ken je, Ik ben op de hoogte van je doen en laten, Ik weet heel goed hoe je tekeergaat tegen Mij; Ik zie je zelfgenoegzaamheid, je razernij is tot Mijn oren doorgedrongen. Ik sla Mijn haak door je neus en leg Mijn bit in je mond en voer je op je schreden terug. Jou, Hizkia, kondig Ik het volgende aan:

dit jaar zul je eten wat er na de oogst toevallig nog opkomt, en volgend jaar onkruid, maar het jaar daarna kun je zaaien en oogsten, wijngaarden planten en van de opbrengst eten. De Judeeërs die ontkomen en het overleven, zullen wortel schieten en vrucht dragen, want wie het overleven en ontkomen, zullen zich vanuit Jeruzalem, vanaf de Sion verspreiden. De HEER van de hemelse machten zal zich daarvoor beijveren. Daarom – dit zegt de HEER over de koning van Assyrië:

Hij zal deze stad niet te na komen. Hij zal er geen pijl op afschieten, geen schild tegen opheffen en geen wal tegen opwerpen. Hij zal op zijn schreden terugkeren en deze stad niet te na komen – spreekt de HEER. Omwille van Mijzelf en omwille van Mijn dienaar David zal Ik deze stad beschermen en haar bevrijden.’

Toen trok een engel van de HEER ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs honderdvijfentachtigduizend man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen. Koning Sanherib van Assyrië brak het beleg op en keerde voorgoed terug naar zijn woonplaats Nineve. Daar werd hij, terwijl hij neerknielde in de tempel van zijn god Nisroch, vermoord door zijn zonen Adrammelech en Sareser, die vervolgens naar Ararat wisten te ontkomen. Zijn zoon Esarhaddon volgde hem op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 50:1-11
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 42:1-13 1
0Shares