Nu dan, staak jullie spotternijen, anders zullen jullie boeien nog meer knellen. Want dit heb ik gehoord:

God, de HEER van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het land besloten.

Hoor Mij aan en leen Mij je oor, luister aandachtig naar Mijn woorden. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwij, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van zijn akker? Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. Zo dorst men komijn niet met een dorsslede en over karwij rolt men geen wagenrad; komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwij met een roede. Graan moet voor brood worden fijngemalen; maar een boer blijft niet eindeloos dorsen:

hij stuurt zijn paarden en het wagenrad eroverheen, maar hij laat het niet verpletteren. Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten:

Zijn beleid is wonderbaarlijk en Hij volvoert het in grote wijsheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 4:1-6
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 53:1-12
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 52:1-15
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
0Shares