Nu dan, staak jullie spotternijen, anders zullen jullie boeien nog meer knellen. Want dit heb ik gehoord:

God, de HEER van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het land besloten.

Hoor Mij aan en leen Mij je oor, luister aandachtig naar Mijn woorden. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwij, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van zijn akker? Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. Zo dorst men komijn niet met een dorsslede en over karwij rolt men geen wagenrad; komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwij met een roede. Graan moet voor brood worden fijngemalen; maar een boer blijft niet eindeloos dorsen:

hij stuurt zijn paarden en het wagenrad eroverheen, maar hij laat het niet verpletteren. Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten:

Zijn beleid is wonderbaarlijk en Hij volvoert het in grote wijsheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 39:1-8
Jesaja 27:1-13
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 64:1-11
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 52:1-15
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 14:11-22 2
0Shares