De Heer zegt:

Omdat dit volk Mij naar de mond praat, Mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij Mij vandaan is; omdat hun ontzag voor Mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd – daarom zal Ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden. De wijsheid van wijzen zal hun dan niet baten, het verstand van verstandigen houdt zich verborgen. Wee degenen die hun ware bedoelingen diep verborgen houden voor de HEER; die alles doen in duisternis en zeggen:

‘Wie ziet ons? Wie weet wat wij doen?’ Jullie draaien de zaken om! Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen:

‘Hij heeft mij niet gemaakt’? Of het aardewerk over de pottenbakker:

‘Hij brengt er weinig van terecht’?

Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon weer een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid. Dan zullen verdrukten de HEER weer loven, zwakken juichen om de Heilige van Israël. Want het is gedaan met de geweldenaar, voorbij met de spotter. Ieder die op onrecht zint, zal vergaan:

wie een ander valse beweringen ontlokt, wie de rechters in de poort wil verstrikken, wie het recht van de rechtvaardige schendt met loze beweringen. Daarom – dit zegt de HEER, die Abraham bevrijd heeft, over de nakomelingen van Jakob:

Jakob zal niet meer te schande staan, zijn gezicht niet meer van schaamte verbleken. Want wanneer zijn kinderen zien wat Ik in hun midden heb verricht, zullen zij eerbied hebben voor Mijn naam, de heiligheid erkennen van de Heilige van Jakob en de God van Israël vrezen. Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd klaagde, is vol begrip.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 27:1-13
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
0Shares