De Heer zegt:

Omdat dit volk Mij naar de mond praat, Mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij Mij vandaan is; omdat hun ontzag voor Mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd – daarom zal Ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden. De wijsheid van wijzen zal hun dan niet baten, het verstand van verstandigen houdt zich verborgen. Wee degenen die hun ware bedoelingen diep verborgen houden voor de HEER; die alles doen in duisternis en zeggen:

‘Wie ziet ons? Wie weet wat wij doen?’ Jullie draaien de zaken om! Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen:

‘Hij heeft mij niet gemaakt’? Of het aardewerk over de pottenbakker:

‘Hij brengt er weinig van terecht’?

Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon weer een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid. Dan zullen verdrukten de HEER weer loven, zwakken juichen om de Heilige van Israël. Want het is gedaan met de geweldenaar, voorbij met de spotter. Ieder die op onrecht zint, zal vergaan:

wie een ander valse beweringen ontlokt, wie de rechters in de poort wil verstrikken, wie het recht van de rechtvaardige schendt met loze beweringen. Daarom – dit zegt de HEER, die Abraham bevrijd heeft, over de nakomelingen van Jakob:

Jakob zal niet meer te schande staan, zijn gezicht niet meer van schaamte verbleken. Want wanneer zijn kinderen zien wat Ik in hun midden heb verricht, zullen zij eerbied hebben voor Mijn naam, de heiligheid erkennen van de Heilige van Jakob en de God van Israël vrezen. Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd klaagde, is vol begrip.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 39:1-8
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 52:1-15
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
0Shares