Het volk keert niet terug naar wie hen sloeg, de HEER van de hemelse machten zoeken zij niet. Daarom zal de HEER bij Israël in één haal kop en staart, palmtak en riet afsnijden; de kop zijn de oudsten en aanzienlijken, en de staart de leugenprofeten. De leiders van het volk misleiden het, het volk dat leiding zoekt, is op een dwaalspoor gebracht. Daarom wil de Heer hun jongeren niet sparen, zich over hun wezen en weduwen niet ontfermen. Heel het volk is goddeloos en zondig, iedereen verkondigt dwaasheid. Maar nog is Zijn woede niet bekoeld, nog is Zijn hand tegen hen opgeheven.

Hun goddeloosheid is als een verterend vuur:

dorens en distels verbranden, het bos vat vlam, en alles verdwijnt in dikke rook. De toorn van de HEER van de hemelse machten zal het land in duisternis hullen, het volk valt ten prooi aan het vuur. De mensen zullen elkaar niet ontzien:

men bijt naar rechts, maar de honger blijft, men hapt naar links, maar raakt niet verzadigd, zelfs het vlees van hun verwanten eten zij. Manasse eet Efraïm, Efraïm Manasse, en samen storten zij zich op Juda. Maar nog is Zijn woede niet bekoeld, nog is Zijn hand tegen hen opgeheven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 53:1-12
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 64:1-11
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 46:1-13
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 4:1-6
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
0Shares