Het volk keert niet terug naar wie hen sloeg, de HEER van de hemelse machten zoeken zij niet. Daarom zal de HEER bij Israël in één haal kop en staart, palmtak en riet afsnijden; de kop zijn de oudsten en aanzienlijken, en de staart de leugenprofeten. De leiders van het volk misleiden het, het volk dat leiding zoekt, is op een dwaalspoor gebracht. Daarom wil de Heer hun jongeren niet sparen, zich over hun wezen en weduwen niet ontfermen. Heel het volk is goddeloos en zondig, iedereen verkondigt dwaasheid. Maar nog is Zijn woede niet bekoeld, nog is Zijn hand tegen hen opgeheven.

Hun goddeloosheid is als een verterend vuur:

dorens en distels verbranden, het bos vat vlam, en alles verdwijnt in dikke rook. De toorn van de HEER van de hemelse machten zal het land in duisternis hullen, het volk valt ten prooi aan het vuur. De mensen zullen elkaar niet ontzien:

men bijt naar rechts, maar de honger blijft, men hapt naar links, maar raakt niet verzadigd, zelfs het vlees van hun verwanten eten zij. Manasse eet Efraïm, Efraïm Manasse, en samen storten zij zich op Juda. Maar nog is Zijn woede niet bekoeld, nog is Zijn hand tegen hen opgeheven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 16:1-14
0Shares