Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou U Uw vijanden Uw naam laten kennen en alle volken voor U laten beven, omdat U de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen. Als U toch zou afdalen! De bergen zouden voor U beven.

Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten U, die opkomt voor wie op Hem wacht. U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die Uw weg gaat, met U voor ogen. Maar nu bent U in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered. Wij allen zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag. Er is niemand die Uw naam aanroept, die zich ertoe zet Uw hand te grijpen. U hebt Uw gelaat voor ons verborgen, U hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.

Toch, HEER, bent U onze Vader, wij zijn de klei, door U gevormd, wij zijn het werk van Uw handen. Laat Uw grote toorn toch varen, HEER, houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan:

wij zijn toch Uw volk? Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden:

Sion is een woestijn, Jeruzalem een woestenij. Onze heilige, luisterrijke tempel, waar onze voorouders U hebben vereerd, is ten prooi gevallen aan het vuur, en alles wat ons dierbaar was, is verwoest. Laat dit alles U onbewogen, HEER? Blijft U zwijgen en laat U ons zozeer lijden?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 53:1-12
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 10:23-34 3
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
0Shares