De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk:

‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met Zijn wraak. Gods vergelding zal komen, Hijzelf zal jullie bevrijden.’ Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen:

waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 53:1-12
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 50:1-11
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 39:1-8
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 10:23-34 3
0Shares