De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk:

‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met Zijn wraak. Gods vergelding zal komen, Hijzelf zal jullie bevrijden.’ Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen:

waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 46:1-13
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 27:1-13
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 50:1-11
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 52:1-15
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 24:14-23 Oordeel over de Aarde 2
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 16:1-14
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 53:1-12
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 65:1-12 De HEER zal goed én kwaad vergelden...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 44:1-13 1
0Shares