Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.

Open je ogen, kijk om je heen:

ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. Alle schapen en geiten van Kedar worden voor jou bijeengedreven, Nebajots rammen staan je ter beschikking; ze zijn weer welkom als offer op Mijn altaar. Mijn tempel zal Ik in alle luister herstellen. Wie zijn het die daar zweven als een wolk, die komen aanvliegen als duiven naar hun til? De kustlanden hebben hun hoop op Mij gevestigd. De schepen uit Tarsis gaan voorop om je kinderen van verre terug te brengen; ze hebben zilver en goud bij zich ter ere van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die jou deze luister heeft verleend.

Vreemdelingen zullen je muren herbouwen, hun koningen staan je ter beschikking. Ik heb je geslagen in Mijn woede, in Mijn mededogen zal Ik me over je ontfermen. Je poorten zullen nooit gesloten worden, dag en nacht zullen ze openstaan, zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, met de koningen die worden meegevoerd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 41:15-29 Wie bepaalt de loop der dingen? 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 27:1-13
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 16:1-14
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 17:1-14 Onheil over Aram en Israël
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 48:1-11 De dienaar van de HEER als bevrijde...
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 13:12-22 De ondergang van Babylonië 2
Jesaja 8:11-23 Onheil over een volk zonder vertrou...
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 39:1-8
0Shares