Wee het land van de sjirpende krekels, voorbij de rivieren van Nubië, dat boden over de zee zendt, papyrusschepen over de wateren.

Ga, snelle gezanten, naar het rijzige volk met glanzende huid, naar het alom gevreesde volk, een volk van tirannen en geweldenaars, in een land van rivieren doorsneden. Laat alle bewoners van de aarde weten:

je zult op de bergen het opgestoken vaandel zien, het schallen van de ramshoorn zul je horen. Want dit heeft de HEER mij gezegd:

‘Vanuit Mijn woonplaats kijk Ik roerloos toe, als de verzengende hitte op het middaguur of als nevel in de hitte van de oogsttijd. Na de bloeitijd, maar voor de oogst, wanneer de bloesem tot rijpende druif wordt, worden de ranken met snoeimessen afgesneden, worden de loten gekapt en verwijderd. Tezamen vallen ze ten prooi aan de gieren in de bergen en aan de dieren in het wild. ’s Zomers leven de gieren van hun lijken, in de winter voeden wilde dieren zich ermee.’

In die tijd worden geschenken gebracht aan de HEER van de hemelse machten door het rijzige volk met glanzende huid, door het alom gevreesde volk, een volk van tirannen en geweldenaars, uit een land van rivieren doorsneden. Zij komen naar de Sion, waar de naam woont van de HEER van de hemelse machten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 4:1-6
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 30:1-11 Niet Egypte brengt bevrijding, maar...
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 66:12-24 Het oordeel van de HEER 2
Jesaja 57:12-21 2
Jesaja 19:16-25 De val van Egypte en zijn herstel ...
Jesaja 36:1-11 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 1
Jesaja 54:11-17 Eerherstel voor Jeruzalem, de brui...
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 27:1-13
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 63:11-19 De wraak van de HEER 2
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 40:16-31 Troost voor Jeruzalem 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 46:1-13
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 22:1-12 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouw...
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 44:14-23 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 30:23-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
0Shares