Dan zal Hij regen geven voor het zaad waarmee je het land hebt ingezaaid. Alles wat het land voortbrengt zal mals en voedzaam zijn. Op die dag zullen je kudden op uitgestrekte weidegronden grazen. De runderen en ezels die het land bewerken, krijgen voer dat verrijkt is met zuring, nadat het met vork en zeef is gewand. Op de dag van het bloedbad, wanneer de torens vallen, zullen er beken en waterstromen neervloeien van iedere hoge berg en van elke heuvel die zich verheft. Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en het zonlicht wordt verzevenvoudigd, als het licht van zeven dagen tegelijk. Op die dag verbindt de HEER de wond van Zijn volk en geneest Hij de striemen die het zijn toegebracht.

De HEER zelf komt van ver, in brandende toorn:

uit Zijn neus stijgt dichte rook omhoog, vervloeking ligt op Zijn lippen, Zijn tong is als een verterend vuur, Zijn adem als een kolkende watervloed die tot de hals reikt. Hij komt de volken opschudden met een bedrieglijke wan, de naties geeft Hij een misleidend bit tussen de kaken. Maar bij jullie zullen liederen klinken, zoals in de nacht van heiliging voor een feest. Jullie zullen verheugd zijn als een pelgrim die op de schalmei speelt, op zijn tocht naar de berg van de HEER, de rots van Israël. Dan zal de HEER Zijn machtige stem laten horen en laten zien hoe Zijn arm neerkomt, in grimmige toorn:

met een verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen. Zijn stem zal Assyrië verlammen, de HEER zal het slaan met een stok. Elke keer dat de HEER de gesel van het noodlot op zijn rug laat neerkomen, zullen de trommels en de lieren klinken. Met een regen van slagen gaat Hij Assyrië te lijf. De offerplaats is sinds lang gereed – dezelfde als voor Moloch – met een vuurhaard diep en ruim, en vuur en hout in overvloed. Als een stroom van zwavel steekt de adem van de HEER hem in brand.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 53:1-12
Jesaja 44:1-13 1
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 50:1-11
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 37:14-27 2
Jesaja 56:1-12 Redding ook voor buitenstaanders
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 7:1-16 Het teken van Immanuel 1
Jesaja 12:1-6 Loflied
Jesaja 58:1-8 Vasten en sabbat 1
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 64:1-11
Jesaja 58:9-14 Vasten en sabbat 2
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 32:1-10 Vrede waar gerechtigheid heerst 1
Jesaja 46:1-13
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 7:17-25 Het teken van Immanuel 2
Jesaja 23:1-10 De ondergang van Tyrus en Sidon 1
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 33:1-12 Bevrijding van Jeruzalem 1
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 9:1-11 De opgeheven hand van de HEER 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 66:1-11 Het oordeel van de HEER 1
Jesaja 42:1-13 1
Jesaja 1:1-17 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem ...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 43:15-28 2
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 13:1-11 De ondergang van Babylonië 1
Jesaja 42:14-25 2
Jesaja 45:1-13 1
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 59:11-21 In de ban van het kwaad 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 52:1-15
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 49:1-10 1
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 47:8-15 Babel in het stof 2
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 55:1-13 Een nieuw verbond
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 38:12-22 Hizkia's ziekte en genezing 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 15:1-9 De ondergang van Moab
0Shares