Dan zal Hij regen geven voor het zaad waarmee je het land hebt ingezaaid. Alles wat het land voortbrengt zal mals en voedzaam zijn. Op die dag zullen je kudden op uitgestrekte weidegronden grazen. De runderen en ezels die het land bewerken, krijgen voer dat verrijkt is met zuring, nadat het met vork en zeef is gewand. Op de dag van het bloedbad, wanneer de torens vallen, zullen er beken en waterstromen neervloeien van iedere hoge berg en van elke heuvel die zich verheft. Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en het zonlicht wordt verzevenvoudigd, als het licht van zeven dagen tegelijk. Op die dag verbindt de HEER de wond van Zijn volk en geneest Hij de striemen die het zijn toegebracht.

De HEER zelf komt van ver, in brandende toorn:

uit Zijn neus stijgt dichte rook omhoog, vervloeking ligt op Zijn lippen, Zijn tong is als een verterend vuur, Zijn adem als een kolkende watervloed die tot de hals reikt. Hij komt de volken opschudden met een bedrieglijke wan, de naties geeft Hij een misleidend bit tussen de kaken. Maar bij jullie zullen liederen klinken, zoals in de nacht van heiliging voor een feest. Jullie zullen verheugd zijn als een pelgrim die op de schalmei speelt, op zijn tocht naar de berg van de HEER, de rots van Israël. Dan zal de HEER Zijn machtige stem laten horen en laten zien hoe Zijn arm neerkomt, in grimmige toorn:

met een verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen. Zijn stem zal Assyrië verlammen, de HEER zal het slaan met een stok. Elke keer dat de HEER de gesel van het noodlot op zijn rug laat neerkomen, zullen de trommels en de lieren klinken. Met een regen van slagen gaat Hij Assyrië te lijf. De offerplaats is sinds lang gereed – dezelfde als voor Moloch – met een vuurhaard diep en ruim, en vuur en hout in overvloed. Als een stroom van zwavel steekt de adem van de HEER hem in brand.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jesaja 46:1-13
Jesaja 49:11-20 2
Jesaja 61:1-11 Profetie over de komende glorie
Jesaja 8:1-10 Onheil over een volk zonder vertrouw...
Jesaja 64:1-11
Jesaja 51:12-23 Troost voor het volk: Jeruzalem vr...
Jesaja 2:1-9 De dag van de HEER 1
Jesaja 3:13-26 Chaos in Jeruzalem en Juda 2
Jesaja 14:23-32 3
Jesaja 18:1-7 Profetie over Nubië
Jesaja 34:11-17 Oordeel over Edom 2
Jesaja 5:1-15 Het lied van de wijngaard 1
Jesaja 37:1-13 1
Jesaja 23:11-18 De ondergang van Tyrus en Sidon 2
Jesaja 19:1-15 De val van Egypte en zijn herstel 1
Jesaja 54:1-10 Eerherstel voor Jeruzalem, de bruid...
Jesaja 29:1-12 Redding voor Jeruzalem in het nauw ...
Jesaja 6:1-13 Jesaja geroepen
Jesaja 28:1-12 Oordeel over Jeruzalems slechte lei...
Jesaja 28:13-21 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 30:12-22 Niet Egypte brengt bevrijding, maa...
Jesaja 44:24-28 3
Jesaja 9:12-20 De opgeheven hand van de HEER 2
Jesaja 27:1-13
Jesaja 59:1-10 In de ban van het kwaad 1
Jesaja 33:13-24 Bevrijding van Jeruzalem 2
Jesaja 22:13-25 Jeruzalems misplaatste zelfvertrou...
Jesaja 51:1-11 Troost voor het volk: Jeruzalem vri...
Jesaja 35:1-10 Bevrijding en terugkeer
Jesaja 65:13-25 De HEER zal goed én kwaad vergelde...
Jesaja 48:12-22 De dienaar van de HEER als bevrijd...
Jesaja 34:1-10 Oordeel over Edom 1
Jesaja 37:28-38 3
Jesaja 36:12-22 Jeruzalem door Sanherib bedreigd 2
Jesaja 32:11-20 Vrede waar gerechtigheid heerst 2
Jesaja 26:11-21 Redding en vrede voor het rechtvaa...
Jesaja 41:1-14 Wie bepaalt de loop der dingen? 1
Jesaja 10:1-12 1
Jesaja 63:1-10 De wraak van de HEER 1
Jesaja 28:22-29 Oordeel over Jeruzalems slechte le...
Jesaja 43:1-14 1
Jesaja 3:1-12 Chaos in Jeruzalem en Juda 1
Jesaja 57:1-11 1
Jesaja 39:1-8
Jesaja 14:1-10 1
Jesaja 25:1-12 Danklied
Jesaja 31:1-9 Alleen de HEER beschermt en bevrijdt
Jesaja 10:13-22 2
Jesaja 40:1-15 Troost voor Jeruzalem 1
Jesaja 26:1-10 Redding en vrede voor het rechtvaar...
Jesaja 47:1-7 Babel in het stof 1
Jesaja 4:1-6
Jesaja 20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
Jesaja 5:16-30 Het lied van de wijngaard 2
Jesaja 11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg...
Jesaja 1:18-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem...
Jesaja 11:11-16 Vrede en gerechtigheid door de tel...
Jesaja 45:14-25 2
Jesaja 14:11-22 2
Jesaja 49:21-26 3
Jesaja 38:1-11 Hizkia's ziekte en genezing 1
Jesaja 53:1-12
Jesaja 24:1-13 Oordeel over de Aarde 1
Jesaja 21:1-17 De val van Babel geopenbaard
Jesaja 60:12-22 Het nieuwe Jeruzalem 2
Jesaja 2:10-22 De dag van de HEER 2
Jesaja 50:1-11
Jesaja 52:1-15
Jesaja 29:13-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw...
Jesaja 60:1-11 Het nieuwe Jeruzalem 1
0Shares