Wij loven, God, wij loven U, Uw naam is ons nabij, Uw wonderen gaan van mond tot mond.

‘Ja, Ik bepaal of de tijd is gekomen, Ik zal oordelen naar recht en wet. Al beeft de aarde met haar bewoners, Ik heb haar op zuilen vastgezet.

Tot de hoogmoedigen zeg ik:

Wees niet hoogmoedig, tot de trotse zondaars:

Verhef je niet, verhef je niet tegen de hemel, spreek niet op hoge toon.’

Niet uit het oosten, niet uit het westen, niet uit de woestijn komt verheffing, het is God die rechtspreekt en de een vernedert, de ander verheft.

In Zijn hand houdt de HEER een beker met wijn, schuimend en bitter gekruid, Hij schenkt hem uit aan de zondaars op aarde, zelfs de droesem moeten zij drinken.

Ik wil er altijd over spreken, erover zingen voor de God van Jakob:

‘De trots van de zondaar zal Ik breken, de rechtvaardige zal worden verheven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 149:1-9
Psalmen 148:1-14
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 93:1-5
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 95:1-11
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 118:15-29 2
0Shares