U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt, onze naburen smaden en honen ons, U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt, ze schudden meewarig het hoofd.

Heel de dag moet ik mijn schande dragen, het schaamrood bedekt mijn gezicht als ik de vijand hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan.

Dit is ons overkomen, maar wij zijn U niet vergeten, Uw verbond verloochenden wij niet,  ons hart keerde zich niet van U af, onze voeten weken niet van Uw pad. Toch hebt U ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt.

Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde god,  zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. Toch worden wij dag na dag om U gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.

Word wakker, Heer, waarom slaapt U? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt U Uw gelaat, waarom vergeet U onze ellende, onze nood?

Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde.  Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van Uw trouw.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 95:1-11
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 2:1-12
Psalmen 43:1-5
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 146:1-10
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 150:1-6
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
0Shares