Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!

Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad,

als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de HEER Zijn zegen:

leven voor altijd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 43:1-5
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 94:1-23
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares