Israël trok weg naar Egypte, Jakob verbleef als vreemde in het land van Cham.  God maakte Zijn volk zeer vruchtbaar, machtiger dan wie het belaagden. Hij veranderde hun hart:

ze gingen Zijn volk haten en spanden samen tegen Zijn dienaren.

Hij stuurde Mozes, Zijn dienaar, en Aäron, de man van Zijn keuze. Zij kondigden Zijn wondertekenen aan, machtige daden in het land van Cham.

Hij stuurde duisternis en het werd duister – waren ze niet doof voor Zijn woorden?  Hij veranderde hun waterstromen in bloed en liet al hun vissen sterven. Hun land krioelde van kikkers, tot in de kamers van hun koningen.

Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in heel hun gebied.  In plaats van regen gaf Hij hagel, hevige branden ontstak Hij in hun land, Hij trof hun wijnstok en vijgenboom en verwoestte de bomen in hun gebied.

Hij sprak en de sprinkhaan kwam met zijn larven, niet te tellen, die vrat al het groen van de velden, die vrat het gewas van hun akkers.

Hij trof de eerstgeborenen in hun land, hun sterke oudste zonen.  Hij liet Zijn volk vertrekken met zilver en goud, niemand in hun stammen ging strompelend weg. Egypte was vervuld van angst en zag hen met vreugde gaan.

Hij hing een wolk op als gordijn en ontstak vuur om de nacht te verlichten.  Op hun vraag liet Hij kwartels komen, met brood uit de hemel stilde Hij hun honger, Hij sloeg de rots open en er vloeide water, een rivier stromend in uitgedroogd land.

Hij dacht aan Zijn heilig woord, gegeven aan Abraham, Zijn dienaar, Hij liet Zijn volk in vreugde vertrekken, Zijn uitverkoren volk jubelend gaan.

Hij gaf hun het land van andere volken, het bezit van vreemde naties viel hun ten deel. Zij moesten daar Zijn geboden naleven en zich houden aan Zijn wet.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 94:1-23
Psalmen 115:1-18
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 116:1-19
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 10:1-18
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
0Shares