Israël trok weg naar Egypte, Jakob verbleef als vreemde in het land van Cham.  God maakte Zijn volk zeer vruchtbaar, machtiger dan wie het belaagden. Hij veranderde hun hart:

ze gingen Zijn volk haten en spanden samen tegen Zijn dienaren.

Hij stuurde Mozes, Zijn dienaar, en Aäron, de man van Zijn keuze. Zij kondigden Zijn wondertekenen aan, machtige daden in het land van Cham.

Hij stuurde duisternis en het werd duister – waren ze niet doof voor Zijn woorden?  Hij veranderde hun waterstromen in bloed en liet al hun vissen sterven. Hun land krioelde van kikkers, tot in de kamers van hun koningen.

Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in heel hun gebied.  In plaats van regen gaf Hij hagel, hevige branden ontstak Hij in hun land, Hij trof hun wijnstok en vijgenboom en verwoestte de bomen in hun gebied.

Hij sprak en de sprinkhaan kwam met zijn larven, niet te tellen, die vrat al het groen van de velden, die vrat het gewas van hun akkers.

Hij trof de eerstgeborenen in hun land, hun sterke oudste zonen.  Hij liet Zijn volk vertrekken met zilver en goud, niemand in hun stammen ging strompelend weg. Egypte was vervuld van angst en zag hen met vreugde gaan.

Hij hing een wolk op als gordijn en ontstak vuur om de nacht te verlichten.  Op hun vraag liet Hij kwartels komen, met brood uit de hemel stilde Hij hun honger, Hij sloeg de rots open en er vloeide water, een rivier stromend in uitgedroogd land.

Hij dacht aan Zijn heilig woord, gegeven aan Abraham, Zijn dienaar, Hij liet Zijn volk in vreugde vertrekken, Zijn uitverkoren volk jubelend gaan.

Hij gaf hun het land van andere volken, het bezit van vreemde naties viel hun ten deel. Zij moesten daar Zijn geboden naleven en zich houden aan Zijn wet.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 114:1-8
Psalmen 95:1-11
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 115:1-18
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
0Shares