Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen, moge Hij hulp zenden uit Zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan.

Moge Hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaarden, moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.

Laat ons juichen om Uw overwinning, het vaandel heffen, in de naam van onze God. Moge de HEER al uw wensen vervullen.

Dit weet ik zeker:

de HEER schenkt de overwinning aan Zijn gezalfde, Hij antwoordt hem uit Zijn heilige hemel met de overwinning door Zijn machtige hand.

Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de HEER, onze God. Anderen buigen en vallen ter aarde, wij richten ons op en houden stand.

HEER, schenk de koning de overwinning, antwoord ons wanneer wij U aanroepen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 116:1-19
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 10:1-18
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 1:1-6
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 97:1-12
Psalmen 95:1-11
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 150:1-6
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
0Shares