Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen, moge Hij hulp zenden uit Zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan.

Moge Hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaarden, moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.

Laat ons juichen om Uw overwinning, het vaandel heffen, in de naam van onze God. Moge de HEER al uw wensen vervullen.

Dit weet ik zeker:

de HEER schenkt de overwinning aan Zijn gezalfde, Hij antwoordt hem uit Zijn heilige hemel met de overwinning door Zijn machtige hand.

Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de HEER, onze God. Anderen buigen en vallen ter aarde, wij richten ons op en houden stand.

HEER, schenk de koning de overwinning, antwoord ons wanneer wij U aanroepen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 116:1-19
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
0Shares