Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte Uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.

Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei:

‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.

Laten Uw getrouwen dus tot U bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken.

Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.

‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust Mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’

Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.  Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 148:1-14
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 1:1-6
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 93:1-5
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 116:1-19
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 97:1-12
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 150:1-6
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
0Shares