Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte Uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.

Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei:

‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.

Laten Uw getrouwen dus tot U bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken.

Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.

‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust Mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’

Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.  Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 95:1-11
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 1:1-6
Psalmen 96:1-13
Psalmen 148:1-14
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 115:1-18
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares