Wees goed voor Uw dienaar – dan zal ik leven en mij houden aan Uw woord. Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi Uw wet is.

Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg Uw geboden niet voor mij. Mijn ziel kwijnt weg van verlangen naar Uw voorschriften, dag en nacht.

U zult de hoogmoedigen straffen, de vervloekten die afdwalen van Uw geboden. Neem spot en verachting van mij weg, want ik heb Uw richtlijnen gevolgd.

Al spannen machtigen tegen mij samen, Uw dienaar blijft Uw wetten overdenken.  Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad.

Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof, laat mij leven zoals U hebt beloofd. Vertel ik U mijn wegen, dan antwoordt U. Onderwijs mij in Uw wetten.

Leer mij de weg van Uw regels begrijpen, en ik zal Uw wonderen overdenken. Mijn ziel schreit van verdriet, richt mij op zoals U hebt beloofd.

Houd mij ver van bedrieglijke wegen en leer mij genadig Uw wet. Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met Uw voorschriften voor ogen.

Ik druk Uw richtlijnen aan mijn hart, HEER, maak mij niet beschaamd.  Ik zal voortgaan op de weg van Uw geboden, want U geeft mij ruimte.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 10:1-18
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 114:1-8
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 1:1-6
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
0Shares