Wees goed voor Uw dienaar – dan zal ik leven en mij houden aan Uw woord. Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi Uw wet is.

Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg Uw geboden niet voor mij. Mijn ziel kwijnt weg van verlangen naar Uw voorschriften, dag en nacht.

U zult de hoogmoedigen straffen, de vervloekten die afdwalen van Uw geboden. Neem spot en verachting van mij weg, want ik heb Uw richtlijnen gevolgd.

Al spannen machtigen tegen mij samen, Uw dienaar blijft Uw wetten overdenken.  Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad.

Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof, laat mij leven zoals U hebt beloofd. Vertel ik U mijn wegen, dan antwoordt U. Onderwijs mij in Uw wetten.

Leer mij de weg van Uw regels begrijpen, en ik zal Uw wonderen overdenken. Mijn ziel schreit van verdriet, richt mij op zoals U hebt beloofd.

Houd mij ver van bedrieglijke wegen en leer mij genadig Uw wet. Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met Uw voorschriften voor ogen.

Ik druk Uw richtlijnen aan mijn hart, HEER, maak mij niet beschaamd.  Ik zal voortgaan op de weg van Uw geboden, want U geeft mij ruimte.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 94:1-23
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 149:1-9
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
0Shares