De HEER is Koning – volken, beef! Hij troont op de cherubs – aarde, sidder!  Groot is de HEER op de Sion, verheven is Hij boven alle volken. Uw naam moeten zij loven, zo groot en geducht. Heilig is Hij.

Machtige Koning, die het recht bemint:

U stelde rechtvaardige wetten vast. Recht en gerechtigheid in Jakob:

ze zijn Uw werk. Breng hulde aan de HEER, onze God, en buig u neer aan Zijn voeten. Heilig is Hij.

Mozes en Aäron waren Zijn priesters, ook Samuël riep Zijn naam. Riepen zij tot de HEER, Hij antwoordde; in de wolkkolom sprak Hij hen toe en zij onderhielden Zijn geboden, de wet die Hij hun gaf.

HEER, onze God, U hebt hun geantwoord. U was voor hen een God van vergeving en een God die hun misdaden strafte.  Breng hulde aan de HEER, onze God, en buig u neer voor Zijn heilige berg. Heilig is de HEER, onze God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 91:1-16
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 94:1-23
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 97:1-12
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
0Shares