Ik wil U loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van Uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, U toejuichen, Uw naam bezingen, Allerhoogste,

nu mijn vijanden terugdeinzen, ten val komen en onder Uw blik vergaan.

Want U hebt mijn rechten verdedigd, U nam plaats op Uw zetel, rechtvaardige Rechter.

U hebt volken bedreigd, goddelozen omgebracht, hun namen uitgewist voor eeuwig. De vijanden zijn verslagen, uit de herinnering verdwenen. U vaagde hun steden weg:

ruïnes voor altijd.

Zo vergaat het hun! Maar de HEER zetelt voor eeuwig, Zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet, alle volken berecht Hij eerlijk.

Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie Uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, HEER.

Zing voor de HEER die zetelt op de Sion, maak aan de volken Zijn daden bekend. Hij wreekt vergoten bloed, gedenkt de doden, de noodkreet van de nederigen vergeet Hij niet.

Heb erbarmen, HEER, zie hoe mijn haters mij kwellen, draag mij weg van de poorten van de dood. Dan kan ik vertellen van Uw roemrijke daden, juichen in de poorten van Sion:

‘U hebt mij gered!’

De volken verdwijnen in de kuil die zij groeven, hun voet raakt verstrikt in het net dat zij heimelijk spanden. De HEER maakt zich bekend en doet recht, door Zijn hand komt de goddeloze ten val.

Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk, alle volken die God zijn vergeten. Maar God vergeet de armen niet, voor de zwakken is niet alle hoop verloren.

Sta op, HEER, laat de macht niet aan mensen. Mogen de volken berecht worden in Uw aanwezigheid. Jaag ze angst aan, HEER, zij moeten weten dat ze mensen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 116:1-19
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 97:1-12
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 149:1-9
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 114:1-8
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
0Shares