Ik wil U loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van Uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, U toejuichen, Uw naam bezingen, Allerhoogste,

nu mijn vijanden terugdeinzen, ten val komen en onder Uw blik vergaan.

Want U hebt mijn rechten verdedigd, U nam plaats op Uw zetel, rechtvaardige Rechter.

U hebt volken bedreigd, goddelozen omgebracht, hun namen uitgewist voor eeuwig. De vijanden zijn verslagen, uit de herinnering verdwenen. U vaagde hun steden weg:

ruïnes voor altijd.

Zo vergaat het hun! Maar de HEER zetelt voor eeuwig, Zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet, alle volken berecht Hij eerlijk.

Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie Uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, HEER.

Zing voor de HEER die zetelt op de Sion, maak aan de volken Zijn daden bekend. Hij wreekt vergoten bloed, gedenkt de doden, de noodkreet van de nederigen vergeet Hij niet.

Heb erbarmen, HEER, zie hoe mijn haters mij kwellen, draag mij weg van de poorten van de dood. Dan kan ik vertellen van Uw roemrijke daden, juichen in de poorten van Sion:

‘U hebt mij gered!’

De volken verdwijnen in de kuil die zij groeven, hun voet raakt verstrikt in het net dat zij heimelijk spanden. De HEER maakt zich bekend en doet recht, door Zijn hand komt de goddeloze ten val.

Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk, alle volken die God zijn vergeten. Maar God vergeet de armen niet, voor de zwakken is niet alle hoop verloren.

Sta op, HEER, laat de macht niet aan mensen. Mogen de volken berecht worden in Uw aanwezigheid. Jaag ze angst aan, HEER, zij moeten weten dat ze mensen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 95:1-11
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 148:1-14
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 97:1-12
0Shares