Dwazen denken bij zichzelf:

Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht, geen van hen deugt. God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt.

Allen zijn afgegleden, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het brood is en God roepen ze niet aan.

Nog even, en hen overvalt een hevige angst, een angst als nooit tevoren. God zal het gebeente van je belagers verstrooien, lach maar om hen, want God heeft hen verworpen.

Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als God het lot van Zijn volk ten goede keert, zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 10:1-18
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 116:1-19
Psalmen 95:1-11
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 150:1-6
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 93:1-5
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 97:1-12
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
0Shares