Hoor, alle volken, luister, bewoners van de wereld, mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen.

Mijn mond spreekt wijze woorden, diepzinnig is wat mijn hart overpeinst, ik heb een open oor voor raadselspreuken, bij het spel op de lier onthul ik een geheim.

Waarom zou ik vrezen in slechte tijden, als ik door uitbuiters word omringd, die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom?

Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.  De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen. Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven, de kuil van het graf nooit zou zien.

Dit zien we:

wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen vergaan en laten hun vermogen achter.  Het graf  is hun eeuwig thuis, hun woning van geslacht op geslacht, ook al stond er veel land op hun naam. Nee, een mens, hoe rijk ook, ontkomt niet aan het duister, hij is als een dier dat wordt afgemaakt.

Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen, zo vergaat het wie zichzelf graag horen:

als schapen verblijven zij in het dodenrijk, en de dood is hun herder.

In de morgen vertrappen de oprechten hun graf, hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust. Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal Hij wegnemen.

Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt, een groter huis heeft en meer weelde. Want bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn weelde volgt hem niet in het graf.

Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven – wie roemt je niet in je voorspoed? -,  hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht, bij hen die het licht nooit meer zullen zien. Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, is als een dier dat wordt afgemaakt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 10:1-18
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 119:33-48 3
0Shares