Hoor, alle volken, luister, bewoners van de wereld, mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen.

Mijn mond spreekt wijze woorden, diepzinnig is wat mijn hart overpeinst, ik heb een open oor voor raadselspreuken, bij het spel op de lier onthul ik een geheim.

Waarom zou ik vrezen in slechte tijden, als ik door uitbuiters word omringd, die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom?

Geen mens kan een ander vrijkopen, wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.  De prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen. Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven, de kuil van het graf nooit zou zien.

Dit zien we:

wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen vergaan en laten hun vermogen achter.  Het graf  is hun eeuwig thuis, hun woning van geslacht op geslacht, ook al stond er veel land op hun naam. Nee, een mens, hoe rijk ook, ontkomt niet aan het duister, hij is als een dier dat wordt afgemaakt.

Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen, zo vergaat het wie zichzelf graag horen:

als schapen verblijven zij in het dodenrijk, en de dood is hun herder.

In de morgen vertrappen de oprechten hun graf, hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust. Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal Hij wegnemen.

Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt, een groter huis heeft en meer weelde. Want bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn weelde volgt hem niet in het graf.

Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven – wie roemt je niet in je voorspoed? -,  hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht, bij hen die het licht nooit meer zullen zien. Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, is als een dier dat wordt afgemaakt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 117:1-2
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 93:1-5
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 1:1-6
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 137:1-8
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 149:1-9
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 2:1-12
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
0Shares