Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

Zijn daden hebben glans en glorie, Zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. Hij stelde een gedenkdag in voor Zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER.

Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen, eeuwig gedenkt Hij Zijn verbond. Hij toonde Zijn volk de kracht van Zijn daden en gaf hun het land van andere volken.

Waarheid en recht zijn het werk van Zijn handen, uit al Zijn regels blijkt Zijn trouw, ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht.

Hij heeft Zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig Zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is Zijn naam. Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar Zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 94:1-23
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 146:1-10
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 10:1-18
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
0Shares