U, HEER, roep ik aan, mijn rots, houd U niet doof. Als U blijft zwijgen, word ik een dode met de doden in het graf.

Hoor mijn smeekbede als ik U om hulp roep, als ik mijn handen ophef naar het hart van Uw heiligdom.

Ruk mij niet weg met de kwaadwilligen, met hen die onrecht doen, die hun vrienden vrede wensen, maar in hun hart zinnen op kwaad.

Geef hun wat ze verdienen, vergeld hun naar hun daden, naar het werk van hun handen, laat hen voor hun misdrijven boeten. Voor Uw daden, HEER, hebben ze geen oog, noch voor het werk van Uw handen. Breek hen af, bouw hen niet meer op.

De HEER zij geprezen, Hij heeft mijn smeekbede gehoord. De HEER is mijn kracht en mijn schild, op Hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, Hem wil ik loven in mijn lied.

De HEER is de kracht van Zijn volk, een burcht van redding voor Zijn gezalfde. Red het volk dat U toebehoort, zegen het, wees Zijn herder en draag het voor eeuwig.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 149:1-9
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 2:1-12
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
0Shares