Niet ons, HEER, niet ons, geef Uw naam alle eer, om Uw liefde, Uw trouw.  Waarom zeggen de volken:

‘Waar is die God van hen?’ Onze God is in de hemel, Hij doet wat Hem behaagt.

Hun goden zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden.  Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken, ze hebben ogen, maar kunnen niet zien, ze hebben oren, maar kunnen niet horen, ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.

Hun handen kunnen niet tasten, hun voeten kunnen niet lopen, geen geluid komt uit hun keel. Zoals zij, zo worden ook hun makers, en ieder die op hen vertrouwt.

Israël, vertrouw op de HEER – hun hulp is Hij, hun schild –  huis van Aäron, vertrouw op de HEER – hun hulp is Hij, hun schild – wie de HEER vrezen, vertrouw op de HEER – hun hulp is Hij, hun schild.

De HEER gedenkt en zegent ons, zegenen zal Hij het volk van Israël, zegenen het huis van Aäron, zegenen wie de HEER vrezen, van klein tot groot.

Moge de HEER u talrijk maken, u en uw kinderen.  Moge de HEER u zegenen, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de HEER, de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.

Niet de doden loven de HEER, niet wie zijn afgedaald in de stilte,  wij zijn het, wij zegenen de HEER, van nu tot in eeuwigheid.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 2:1-12
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 96:1-13
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 91:1-16
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
0Shares