Niet ons, HEER, niet ons, geef Uw naam alle eer, om Uw liefde, Uw trouw.  Waarom zeggen de volken:

‘Waar is die God van hen?’ Onze God is in de hemel, Hij doet wat Hem behaagt.

Hun goden zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden.  Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken, ze hebben ogen, maar kunnen niet zien, ze hebben oren, maar kunnen niet horen, ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.

Hun handen kunnen niet tasten, hun voeten kunnen niet lopen, geen geluid komt uit hun keel. Zoals zij, zo worden ook hun makers, en ieder die op hen vertrouwt.

Israël, vertrouw op de HEER – hun hulp is Hij, hun schild –  huis van Aäron, vertrouw op de HEER – hun hulp is Hij, hun schild – wie de HEER vrezen, vertrouw op de HEER – hun hulp is Hij, hun schild.

De HEER gedenkt en zegent ons, zegenen zal Hij het volk van Israël, zegenen het huis van Aäron, zegenen wie de HEER vrezen, van klein tot groot.

Moge de HEER u talrijk maken, u en uw kinderen.  Moge de HEER u zegenen, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de HEER, de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.

Niet de doden loven de HEER, niet wie zijn afgedaald in de stilte,  wij zijn het, wij zegenen de HEER, van nu tot in eeuwigheid.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 43:1-5
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 116:1-19
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 146:1-10
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 2:1-12
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 150:1-6
Psalmen 10:1-18
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares