Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp, bij Hem stort ik mijn hart uit, bij Hem klaag ik mijn nood.

Ik ben ten einde raad, U kent de weg die ik moet volgen, U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt.

Ik kijk ter zijde en zie niemand die om mij geeft, nergens een toevlucht voor mij, niemand die hecht aan mijn leven.

Ik roep tot U, HEER:

‘U bent mijn schuilplaats, al wat ik heb in het land van de levenden.’

Hoor mijn noodkreet, ik ben uitgeput en moe, verlos mij van mijn vervolgers, zij zijn sterker dan ik.

Leid mij uit de beklemming, dat ik Uw naam mag loven in de kring van de rechtvaardigen:

U hebt naar mij omgezien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 94:1-23
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 43:1-5
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 147:1-20
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 10:1-18
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 2:1-12
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 99:1-9
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:99-116 7
0Shares