Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk Uw richtlijnen, ik heb meer inzicht dan ouderen, want Uw regels volg ik op.

Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, zo kan ik mij houden aan Uw woord, van Uw voorschriften wijk ik niet af, U bent het die mij onderricht.

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.  Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad.

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Ik zweer mij te houden aan Uw rechtvaardige voorschriften en ik zal mijn eed gestand doen.

Ik ben zo diep vernederd, houd mij in leven, HEER, zoals U hebt beloofd. Aanvaard, HEER, de lof uit mijn mond en onderwijs mij in Uw voorschriften.

Mijn leven is voortdurend in gevaar, maar Uw wet vergeet ik niet. Zondaars hebben voor mij een net gespannen, maar ik wijk niet af van Uw regels.

Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.  Met hart en ziel ben ik bereid Uw wetten uit te voeren, eeuwig, tot het einde toe.

Wankelmoedigen haat ik, maar Uw wet heb ik lief. Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in Uw woord stel ik mijn hoop.

Zondaars, ga weg van mij! Ik wil de geboden volgen van mijn God. Steun mij zoals U hebt beloofd, en ik zal leven, beschaam mijn verwachting niet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 147:1-20
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 117:1-2
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 114:1-8
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 116:1-19
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 149:1-9
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 1:1-6
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 115:1-18
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 106:1-18 1
0Shares