Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want ik overdenk Uw richtlijnen, ik heb meer inzicht dan ouderen, want Uw regels volg ik op.

Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, zo kan ik mij houden aan Uw woord, van Uw voorschriften wijk ik niet af, U bent het die mij onderricht.

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.  Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad.

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Ik zweer mij te houden aan Uw rechtvaardige voorschriften en ik zal mijn eed gestand doen.

Ik ben zo diep vernederd, houd mij in leven, HEER, zoals U hebt beloofd. Aanvaard, HEER, de lof uit mijn mond en onderwijs mij in Uw voorschriften.

Mijn leven is voortdurend in gevaar, maar Uw wet vergeet ik niet. Zondaars hebben voor mij een net gespannen, maar ik wijk niet af van Uw regels.

Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.  Met hart en ziel ben ik bereid Uw wetten uit te voeren, eeuwig, tot het einde toe.

Wankelmoedigen haat ik, maar Uw wet heb ik lief. Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in Uw woord stel ik mijn hoop.

Zondaars, ga weg van mij! Ik wil de geboden volgen van mijn God. Steun mij zoals U hebt beloofd, en ik zal leven, beschaam mijn verwachting niet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 99:1-9
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 114:1-8
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 10:1-18
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 94:1-23
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares