Halleluja!

Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw.  Wie kan Zijn machtige daden verwoorden, wie de roem van de HEER laten klinken? Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer.

Denk aan mij, HEER, uit liefde voor Uw volk, zie naar mij om wanneer U het komt redden, dan zal ik Uw uitverkorenen gelukkig zien, vreugde vinden in de vreugde van Uw volk, vervuld zijn van trots op Uw liefste bezit.

Wij hebben gezondigd zoals onze voorouders, wij hebben gefaald en kwaad bedreven. Toen onze voorouders in Egypte waren, sloegen zij geen acht op Uw wonderen, dachten zij niet aan Uw tekenen van trouw, en kwamen in opstand aan de oever van de Rietzee.

Toch redde Hij hen, tot eer van Zijn naam, om hun Zijn macht te tonen. Op Zijn dreigen viel de Rietzee droog, Hij leidde hen door de diepte als door een woestijn.

Hij redde hen uit de greep van hun haters, verloste hen uit de greep van de vijand. Het water bedekte hun belagers, niet één van hen bleef in leven.

Toen hadden zij vertrouwen in Zijn woorden en bezongen ze Zijn roem, maar snel vergaten zij wat Hij gedaan had, ze wachtten niet geduldig Zijn plannen af.

Onverzadigbaar was hun eetlust in de woestijn, ze daagden God uit in het dorre land. Hij gaf hun wat zij verlangden, zo veel dat ze erin stikten.

In het kamp werden zij afgunstig op Mozes, en op Aäron, de heilige dienaar van de HEER.  De aarde opende zich:

verzwolgen werd Datan en bedolven de bende van Abiram. Vuur verbrandde hun aanhang, een felle vlam heeft de schuldigen verteerd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 99:1-9
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 116:1-19
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
0Shares