Halleluja!

Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw.  Wie kan Zijn machtige daden verwoorden, wie de roem van de HEER laten klinken? Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer.

Denk aan mij, HEER, uit liefde voor Uw volk, zie naar mij om wanneer U het komt redden, dan zal ik Uw uitverkorenen gelukkig zien, vreugde vinden in de vreugde van Uw volk, vervuld zijn van trots op Uw liefste bezit.

Wij hebben gezondigd zoals onze voorouders, wij hebben gefaald en kwaad bedreven. Toen onze voorouders in Egypte waren, sloegen zij geen acht op Uw wonderen, dachten zij niet aan Uw tekenen van trouw, en kwamen in opstand aan de oever van de Rietzee.

Toch redde Hij hen, tot eer van Zijn naam, om hun Zijn macht te tonen. Op Zijn dreigen viel de Rietzee droog, Hij leidde hen door de diepte als door een woestijn.

Hij redde hen uit de greep van hun haters, verloste hen uit de greep van de vijand. Het water bedekte hun belagers, niet één van hen bleef in leven.

Toen hadden zij vertrouwen in Zijn woorden en bezongen ze Zijn roem, maar snel vergaten zij wat Hij gedaan had, ze wachtten niet geduldig Zijn plannen af.

Onverzadigbaar was hun eetlust in de woestijn, ze daagden God uit in het dorre land. Hij gaf hun wat zij verlangden, zo veel dat ze erin stikten.

In het kamp werden zij afgunstig op Mozes, en op Aäron, de heilige dienaar van de HEER.  De aarde opende zich:

verzwolgen werd Datan en bedolven de bende van Abiram. Vuur verbrandde hun aanhang, een felle vlam heeft de schuldigen verteerd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 148:1-14
Psalmen 137:1-8
Psalmen 116:1-19
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 96:1-13
Psalmen 97:1-12
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 114:1-8
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
0Shares